เงื่อนไขการเช่ารถ

เอกสารสำหรับบุคคลทั่วไปในการใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่า / ผู้ขับขี่ 1 ฉบับ
2. สำเนาใบอนุญาตขับรถของผู้เช่า / ผู้ขับขี่ 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าร่วม 1 ฉบับ
4. เงินมัดจำ 3,000 – 10,000 บาทต่อคัน
***หมายเหตุ เงินมัดจำทางเราจะคืนให้ท่านหลังจากที่ได้ส่งคืนรถเรียบร้อยแล้ว***


เอกสารสำหรับนิติบุคคลในการใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่ (ไม่เก็บเงินมัดจำ)
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนในนามบริษัท
2. สำเนาใบอนุญาตขับรถของผู้ที่ใช้รถรั้ง


Smile Carrent
24/2 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 9 ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร : 084-677-2063
HOTLINE : 093-149-5357
E-mail : smilecarrent95@gmail.com

Copyright 2017 SmileCarrent.com, All right Reserved. Design by chiangmaizone.com