จองรถเช่า


กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการจอง และเจ้าหน้าที่ จะติดกลับเพื่อยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง

ชำระเงินผ่านบัญชี
ชื่อบัญชี : น.ส.ณัทธามนรัตน์ วงศ์งามเมือง
เลขที่บัญชี : 016-3-76151-3
ธนาคาร : กสิกรไทย

แบบฟอร์มจองรถเช่า
Smile Carrent
24/2 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 9 ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร : 084-677-2063
HOTLINE : 093-149-5357
E-mail : smilecarrent95@gmail.com

Copyright 2017 SmileCarrent.com, All right Reserved. Design by chiangmaizone.com